It's time to work it out

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

U heeft er vast en zeker veel over gelezen en gehoord, of u heeft zelf al de benodigde maatregelen getroffen: de aangescherpte privacywetgeving vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet geldt per 25 mei 2018 en vervangt de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Om aan de voorwaarden van de AVG te voldoen hebben wij uw toestemming nodig om uw emailadres te mogen bewaren en te gebruiken om onze nieuwsbrief te kunnen versturen. Zonder tegenbericht van uw kant, gaan wij ervan uit dat u de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. U hoeft verder dus niets te doen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons. Vanzelfsprekend gingen, gaan en zullen we zorgvuldig om blijven gaan met uw privacy.